Fra tidlig forår til hen på efteråret summer det og snurrer omkring omkring blom­strende træer og urter. Bierne samler nektar og pollen og samtidig udfører deres uundværlige bestøvnings­arbejde. Det er honningbier, humlebier og de mange forskellige enlige bier, der sammen løfter opgaven under deres søgning efter føde.

Vi besøger jer gerne på skolen /i børnehaven og fortæller om Danmarks bier og deres betydning, om honningbien, årets gang i bifamilien, biavlerens opgaver og honningens vej fra blomst til bord.

Undervisning i det fri. Foto: © Jørgen Gram

Bier året rundt

Undervisnings­forløb “Bier året rundt”, som vi tilbyder skolerne i Faaborg-området, kan bruges i fagene natur-teknologi og biologi – og flere andre.

Bier og biavl i Folkeskolen
Marias billede fra skolebigården i Faaborg pryder forsiden af informationsfolder til skolen.

Forløbet, som er målrettet elever i 4.-6. klasse, er udviklet af Danmarks Biavler­forening i sam­arbejde med Skoven i Skolen.

Vi tilbyder også under­visning tilpasset de ældre klassetrin. Kontakt os for at høre mere.

Forløbet om de vilde bier

Vores undervisnings­forløb “Bier i Danmarks natur” henvender sig primær til elever i 4.-6. klasse, men kan tilpasses andre alderstrin. Der kan også vælges forskellige moduler efter individuelle ønsker.

Maria, der siden 2011 har drevet webstedet vildebier.dk, kan fortælle om de mange spændende bier, humlebier og enlige bier, der lever i Danmark, og om deres meget forskellig levevis, som på mange måder er anderledes end den, vi kender fra honning­bien.

Vi kan også tage børnene med på en insektsafari/bisafari i et nærliggende område og sammen med børnene undersøge, hvilke insekter der besøger blomsterne på vores rute.

Bagefter kan vi sammen bygge nogle små biboer, som børnene kan tage hjem til haven, eller hjælpe med at bygge et større læskjul til biernes redesteder (et såkaldt “bihotel”) til bierne.

Sådan en bolig hjælper bierne med til at finde et egnet sted til at yngle, samtidigt med at børnene kan få mange spændende oplevelser, mens de holder øjne med disse små, flyvende væsner. Og der er ingen risiko for at blive stukket, som det kan ske ved honning­biernes bistader!

Vi kan også hjælpe jer med at anlægge blomsterbede til bier og sommer­fugle, som børnene efterfølgende selv kan passe, og hvor de kan kigge efter insekterne, der kommer på besøg.

Naturskolens børneaktiviteter. Foto: © Maria Gram

Vores forløb “Bier året rundt” og “Bier i Danmarks natur” kan efter ønske tilpasses skolens yngre årgange eller sågar børnehavebørn. Når det gælder mindre børn, har vi især gode erfaringer med forløbet om vilde bier.

Vil du høre mere om vores naturskole­program, eller har du individuelle ønsker til jeres eget forløb om bier, kan du kontakte Maria via mail-formularen her.

Opdateret 8. april 2019