Der findes i Danmark mange andre bier end de almindeligt kendte: Honning­bien og humlebier. Faktisk er vores honningbi, Apis mellifera, kun én af de over 290 forskellige bi-arter, der lever herhjemme.

Honningbi. Foto: © Maria Gram

Udover humlebier, som danner samfund ligesom honning­bien, findes her i landet hele 31 forskellige slægter af enlige bier. De mest artsrige bland dem er jord­bier, hvepse­bier og smalbier. Alt i alt har vi over 260 forskellige arter af enlige bier registreret i Danmark.

Buksebi. Foto: © Maria Gram

Du kan finde oversigten over alle danske bier, og lære dem bedre at kende på vildebier.dk.

Bierne er på mange måder tilpasset sammenspillet med blomsterne, fordi de gennem tiden udvikledes side om side med de blomstrende planter. Humle­biers lange tunge er for eksempel en tilpasning til nektar­­søgning i blomster med lange kronrør.

Humlebi i kulsukker. Foto: © Maria Gram

Biernes behårede krop tiltrækker de små pollenkorn, og mange arter har desuden “pollenkurve” eller “børster” på deres ben, eller som murer­bier og blad­skærebier, der er bugsamlere, “børster” på underkroppen.

Uldbien (Anthidium manicatum) tæt på. Foto: © Maria Gram

Bier udgør den vigtigste gruppe af bestøvere af frugt, landbrugsafgrøder og vilde planter i den danske natur, fordi hos dem – i mod­sætning til andre insekter – lever både larverne og de voksne individer udelukkende af pollen og nektar. Derfor tilbringer hunbierne det meste af deres voksne liv med at samle ind næring fra blomster til deres yngel og dem selv.

Du kan læse mere om de vilde bier på vores anden hjemmeside, vildebier.dk

Opdateret 4. december 2018