Vi har alle hørt om de massive tab af bifamilier over hele verden i de seneste år. Årsagerne er mange: Varromiden, virussygdomme, voksende brug af pesticider, mangel på føde i landbrugs­landskaber og meget andet.

Truslerne mod bierne er forskelligartede og store, og derfor har de brug for vores hjælp.

Mangel på føde uden for trækperioder kan i høj grad svække et honningbi-samfund. Humlebierne er dog endnu mere udsat, fordi fødereserver i deres bo er ikke ret store.

Men pauser i forsyningen er især kritiske for de enligt levende biarter. Enlige bier forsyner løbende deres yngelceller med pollen, men de oplagrer ikke forråd i boet, på samme måde som de sociale bier.

Honningbien anses for den allervigtigste bestøver af vore afgrøder. Dog kan nogle afgrøder, som f.eks. lucerne, stor set ikke bestøves af honningbier, mens andre bestøves mere effektiv af humlebier eller enlige bier. Derfor har vi brug for alle vore bestøvere.

Postersession ved Biodiversitetssymposiet. Foto: Peter Friis Møller
Idékataloget fra mit rapport til nationalpark­undersøgelsen på Sydfyn diskuteres ved Danmarks første Biodiversitets­symposium i Aarhus. Foto: Peter Friis Møller

Alligevel møder alle forslag om beskyttelse af vore vildt­levende bier og andre bestøvende insekter mange barrierer og vanskeligheder. Blandt andet, fordi det kan være svært at finde oplysninger om vor bifauna.

Derfor har jeg i december 2010 oprettet hjemmesiden vildebier.dk, hvor du vil finde basisinformation om vildtlevende bier i Danmark.

Materiale til vildebier.dk er fremstillet forud for Bio­diversitets­symposiet i januar 2011, hvor jeg deltog med en poster for at sætte fokus på vore vildtlevende bier og andre bestøvere.

Posteren præsenterede hovedpunkter fra det idékatalog, som findes i min rapport til nationalpark­undersøgelsen på Sydfyn.

Vil vi redde vore vildtlevende bestøvere skal der ydes en indsats nu. Vi kan ikke vente på, at anbefalingerne fra den Inter­nationale Handlings­plan for Bestøvere fra 1998 for alvor indarbejdes i den danske naturforvaltning.

Oprettet den 7. februar 2011

Links