Tag: vilde bier

Bier omkring os

Der findes i Danmark mange andre bier end de almindeligt kendte: Honning­bien og humlebier. Faktisk er vores honningbi, Apis mellifera, kun én af de over 290 forskellige bi-arter, der lever herhjemme.

Honningbi. Foto: © Maria Gram

Udover humlebier, som danner samfund ligesom honning­bien, findes her i landet hele 31 forskellige slægter af enlige bier. De mest artsrige bland dem er jord­bier, hvepse­bier og smalbier. Alt i alt har vi over 260 forskellige arter af enlige bier registreret i Danmark.

Læs mere

Alle bier er truede

Vi har alle hørt om de massive tab af bifamilier over hele verden i de seneste år. Årsagerne er mange: Varromiden, virussygdomme, voksende brug af pesticider, mangel på føde i landbrugs­landskaber og meget andet.

Truslerne mod bierne er forskelligartede og store, og derfor har de brug for vores hjælp.

Mangel på føde uden for trækperioder kan i høj grad svække et honningbi-samfund. Humlebierne er dog endnu mere udsat, fordi fødereserver i deres bo er ikke ret store.

Men pauser i forsyningen er især kritiske for de enligt levende biarter. Enlige bier forsyner løbende deres yngelceller med pollen, men de oplagrer ikke forråd i boet, på samme måde som de sociale bier.

Honningbien anses for den allervigtigste bestøver af vore afgrøder. Dog kan nogle afgrøder, som f.eks. lucerne, stor set ikke bestøves af honningbier, mens andre bestøves mere effektiv af humlebier eller enlige bier. Derfor har vi brug for alle vore bestøvere.

Læs mere

© 2004–2024  havebien.dk

 ●  Til top ▲