Tag: forskning

Biavlens kultur­historie i Danmark – en boganmeldelse

En bigård i Roskilde ca. 1920. Foto tilhører Det Grønne Museum.

Bogens forside­billede: En bigård i Roskilde ca. 1920, hvor der ses flere forskellige hjemme­fremstillede stade­typer og en enkel halm­kube beskyttet af en top af strå. Foto tilhører Det Grønne Museum.

I slutningen af 2020 udkom bogen “Biavlens kultur­historie i Dan­mark”, der fører os fra oldtiden helt frem til i dag. Med denne udgivelse kan alle nu stifte bekendt­skab med den oversete del af dansk landbo­historie og biavlens materielle kultur­arv.

Læs mere

Hubers iagttagelser

Med tak til John og Else Larsen for deres besøg i bigården på Kaleko Mølle

François Huber (1750-1831) var en schweizisk naturforsker, der på trods af sin blindhed blev berømt for sine videnskabelige observationer af honningbier.

Dog var han ikke blind fra fødslen, men fik som 15-årig en alvorlig øjesygdom, der efterhånden kostede ham synet. Han blev i 1776 blev gift med Marie Aimée Lullin, der delte hans interesse for entomologi og naturhistorie.

Huber udførte mange videnskabelige eksperimenter assisteret af sin kone og sin kammer­tjener François Burnens, som hjalp ham med at observere bierne.

Læs mere

© 2004–2023  havebien.dk

 ●  Til top ▲