Vi har alle hørt om de massive tab af bifamilier over hele verden i de seneste år. Årsagerne er mange: Varromiden, virussygdomme, voksende brug af pesticider, mangel på føde i landbrugs­landskaber og meget andet.

Truslerne mod bierne er forskelligartede og store, og derfor har de brug for vores hjælp.

Mangel på føde uden for trækperioder kan i høj grad svække et honningbi-samfund. Humlebierne er dog endnu mere udsat, fordi fødereserver i deres bo er ikke ret store.

Men pauser i forsyningen er især kritiske for de enligt levende biarter. Enlige bier forsyner løbende deres yngelceller med pollen, men de oplagrer ikke forråd i boet, på samme måde som de sociale bier.

Honningbien anses for den allervigtigste bestøver af vore afgrøder. Dog kan nogle afgrøder, som f.eks. lucerne, stor set ikke bestøves af honningbier, mens andre bestøves mere effektiv af humlebier eller enlige bier. Derfor har vi brug for alle vore bestøvere.

Læs mere