Kategori: Biavl i gamle dage

Biavlens kultur­historie i Danmark – en boganmeldelse

En bigård i Roskilde ca. 1920. Foto tilhører Det Grønne Museum.

Bogens forside­billede: En bigård i Roskilde ca. 1920, hvor der ses flere forskellige hjemme­fremstillede stade­typer og en enkel halm­kube beskyttet af en top af strå. Foto tilhører Det Grønne Museum.

I slutningen af 2020 udkom bogen “Biavlens kultur­historie i Dan­mark”, der fører os fra oldtiden helt frem til i dag. Med denne udgivelse kan alle nu stifte bekendt­skab med den oversete del af dansk landbo­historie og biavlens materielle kultur­arv.

Læs mere

Biavlsudstillingen på Gl. Estrup

Besøg på Gl. Estrup i 2004. Foto: © Maria Gram

I perioden 1997-2017 havde Dansk Landbrugs­museum på Gl. Estrup (nu Det Grønne Museum) en permanent udstilling om biavlen.

Læs mere

Hvem bør drive Biavl?

Vi bringer her svaret fundet i ‘Ledertraad i Biavl’ fra 1909.

Til venstre: Kristine Olsen, privatfoto. Til højre: Ledertraad i Biavl, 4. Oplag, 1909.

Enhver Landarbejder, der raader over en lille Have, i hvilken nogle Bistader kan opstilles, og hvis Hustru kan føre lidt Tilsyn med Bierne under Mandens Fraværelse, vil kunne have megen Gavn og Glæde af Biavlen.

Læs mere

Hubers iagttagelser

Med tak til John og Else Larsen for deres besøg i bigården på Kaleko Mølle

François Huber (1750-1831) var en schweizisk naturforsker, der på trods af sin blindhed blev berømt for sine videnskabelige observationer af honningbier.

Dog var han ikke blind fra fødslen, men fik som 15-årig en alvorlig øjesygdom, der efterhånden kostede ham synet. Han blev i 1776 blev gift med Marie Aimée Lullin, der delte hans interesse for entomologi og naturhistorie.

Huber udførte mange videnskabelige eksperimenter assisteret af sin kone og sin kammer­tjener François Burnens, som hjalp ham med at observere bierne.

Læs mere

Tavlehonning

Tavlehonning i delinger har været med i vores sortiment siden 2004. Se, hvad vi fandt om dette emne i “Fører i Biavl”, årgang 1910:

Ethvert Stade, hvori kan indhænges Rammer eller hvorpaa kan anbringes Magasiner, kan benyttes til Frembringelse af Tavle-Honning, men Stader med lave Rammer egner sig dog bedst til denne Maade at høste Honning paa. […]

Læs mere

© 2004–2024  havebien.dk

 ●  Til top ▲