Velkommen til Maria og Jørgens hjemmeside om vores biavl, vores liv ude på landet, vores naturskole og lidt om de forskellige bier, som vi begge er meget betaget af.

Hvorfor bier

Honningbi i mælkebøtteblomst. Foto: © Maria Gram

Bier er fascinerende insekter, der bestøver blomsterne ved deres besøg, og sikrer os dermed frugt i havene og frø til produktion af mange forskellige afgrøder.

Kirsebær i kurv. Foto: © Maria Gram

De ved­ligeholder også til stadighed mangfoldigheden af de vilde blomster i vores natur.

Den gensidige, evolutionære tilpasning af blomster til deres bestøvere, og vice versa, har ikke alene skabt den enorme mængde af blomstrende plantearter, der findes på kloden, men også over 20.000 forskellige biarter.

For ikke at nævne antallet af andre bestøvere verden over.

Foto: © Maria Gram

Hvorfor biavl

Jeg (Maria) har været betaget af honningbiernes sociale liv, siden jeg i min tidlige barndom for første gang kiggede ned til bierne i et bistade, og stående på en skammel indsnusede stadets spændende duft.

Honningbier. Foto: © Maria Gram

Allerede som barn var jeg også meget imponeret af, at honningbierne kan samle nektar og honningdug og omdanne dem til den lækreste honning, som bifamilien bruger til vinterforråd, og som biavlere høster fra staderne om sommeren.

Slyngeklar honningtavle. Foto: © Maria Gram

Vi er meget glade for de gyldne dråber, og nyder at bruge honningen fra vores egne bistader i køkkenet. Vi høster den også til glæde for vores nærmeste familie. Men vi er, af flere årsager, stoppet med at producere honning med salg for øje.

Jørgen tapper honning på fødevaremarked. Foto: © Maria Gram

Fødevare­markeder og mad­festivaler, som vi tidligere har været så glade for, er nu for vores vedkommende et lukket kapitel.

Du kan læse mere om os, vores drømme og tiden der gik, på siden Hvem er vi?